Stress in Team Automotive

Vrede begint voor je eigen deur. Als u als leidinggevende voortdurend in conflict bent met een van uw medewerkers, heeft dat een negatief effect op uw hele team. Niet zo gemakkelijk om dat te veranderen, denk je? Soms moet je gewoon de eerste stap in een andere richting zetten. Meer lezen? Een conflict tussen de teamleider en zijn medewerker: hoe het ook kan lopen!

De situatie: Feedbackworkshop voor de teamleider

Een bedrijf in de automobielbranche geeft geregeld een feedbackworkshop. Dat doen ze elk jaar.  Een externe facilitator steunt hen hierbij. In dit geval ik. De medewerkers krijgen een aantal relevante vragen voorgelegd. Met een cijfer tussen 1 en 10  geven ze daarbij aan hoe tevreden ze zijn. De teamleider, laten we hem hier Roel noemen, beantwoordt dezelfde vragen vanuit zijn zicht als manager.

Daarna vergelijken we het (vreemd-)beeld van het team met het zelfbeeld van Roel. In de teamworkshop die volgt, bekijken we samen de resultaten:

  • Waar komen zelfperceptie en perceptie van het team overeen?
  • Waarom zijn er zo veel verschillen op sommige gebieden?
  • Wat kunnen we laten zoals het is?
  • Wat willen we verbeteren?
  • Hoe pakken we dat best aan?

Stress tussen Roel en Peter

Alles gaat goed, tot plotseling een medewerker opstaat en zegt: “Roel, we kunnen hier van alles beslissen, maar het grootste probleem is toch dat je altijd stress hebt met (laten we hem hier Peter noemen) Peter.” Peter wordt een beetje bleek en zijn baas Roel ook. Alle andere collega’s knikken instemmend: de regelmatige conflicten tussen de twee stralen af op het hele team en wegen duidelijk op de werksfeer.

Ik vraag Peter en Roel of ze beiden bereid zijn aan hun conflict te werken. Ze gaan akkoord en zo zitten we een paar dagen na de workshop in onze eerste bemiddelingsvergadering.

De bemiddeling: in gesprek gaan

In alle rust kunnen Peter en Roel nu elk hun standpunt op tafel leggen. Ieder vertelt zijn versie van het verhaal en geeft aan waar de “blessures” zijn ontstaan. Zij ervaren en beoordelen de situatie heel verschillend. Ze vinden ook heel verschillende dingen belangrijk. Soms verrassend! Voor Roel zijn bijvoorbeeld zijn werk en zijn carrière HET belangrijkste in het leven. Onbewust verwacht hij dat ook van zijn medewerkers.

Voor Peter is dat niet zo. Voor hem ligt de focus op geld verdienen. Daarnaast heeft hij vele andere hobby’s en moet hij ook voor zijn gehandicapte broer zorgen.

De afspraken

Zodra ze dit van elkaar hebben begrepen en er een beetje begrip voor elkaar is ontstaan, kijken ze voorzichtig naar de toekomst: Wat zou kunnen helpen? Uit een bont boeket van mogelijkheden pikken ze er twee uit: Roel geeft voortaan duidelijk zijn minimum verwachtingen voor alle opdrachten aan. Peter belooft de afspraken na te komen. Elke extra inzet is natuurlijk welkom, maar wordt niet meer van Roel verwacht. Om de twee weken willen ze bij elkaar komen en bespreken hoe het gaat.

Hoe gaat het verder?

Roel en Peter delen hun afspraken met het team en vinden stap voor stap een nieuwe modus vivendi. Ze schaven hun samenwerking elke twee weken bij. Een jaar later verklaart het team geen problemen meer te hebben met het conflict tussen Roel en Peter

“Vrede is een lange rij van conflicten waar we goed mee om zijn gegaan.”
Polarisatie, Bard Brandsma

3 Take-Aways

3 ‘take-aways’ om te onthouden:

  1. Waar mensen samenwerken zijn er conflicten (lees: verschillen!). Een beetje als regen in België! Of we dat nu leuk vinden of niet!
  2. Ze ignoreren, bagatelliseren of onder de mat vegen vergroot het risico op escalatie! In het beste geval word je een beetje nat of heb je wat water in je kelder, in het slechtste geval overstroomt de boel.
  3. Verschillen op een professionele manier bespreekbaar maken helpt je team vooruit. In de verschillen zitten groeikansen. Dat vraagt oefening maar is zeker doenbaar. En is volgens mij trouwens part of jouw job als leidinggevende!

Laat je ondersteunen!

Wist je dat erover praten al verhelderend werkt? Neem vrijblijvend en gratis contact met mij op. Ik luister telefonisch naar jouw verhaal en samen maken we een eerste balans op van de situatie en mogelijke vervolgstappen. Graag stel ik mijn jarenlange ervaring als facilitator, coach en trainer in jouw dienst.

Deel dit bericht!